Pomoc dłużnikom

Pomoc dłużnikom

 pomoc w sporządzeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty;

 możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy przed sądem; 

 ochrona przed bezzasadnymi roszczeniami firm windykacyjnych; 

 przejrzyste zasady współpracy. 

 

Napisz do nas

* - pola wymagane