Jak uzyskać nakaz zapłaty?

Wystawienie faktury za wykonaną usługę lub sprzedany towar zasadniczo należy do tej przyjemniejszej części prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety, nie zawsze wraz z nadejściem terminu jej płatności, środki finansowe w istocie zasilają rachunek bankowy wystawcy. Kiedy pierwsze, nieśmiałe prośby o uregulowanie należności nie przynoszą rezultatów, niezbędne staje się wystosowanie bardziej oficjalnego wezwania do zapłaty. Rzadko kiedy przynoszą one jednak zamierzony cel. Najczęstszą przyczyną zaniechania zapłaty faktury nie jest wcale złośliwość dłużnika lub chęć oszukania biznesowych partnerów, lecz zator płatniczy spowodowany przez dalszych, niewypłacalnych kontrahentów.

Czy w takim przypadku jesteśmy bez szans na odzyskanie należności i nie pozostaje nam nic innego oprócz czekania? Nic bardziej mylnego. W pierwszej kolejności musimy pamiętać o własnym rachunku zysków i strat. Ewentualna chęć uzyskania porozumienia z dłużnikiem może sprzyjać zawarciu ugody przed sądem, nie powinna jednak przyczynić się do wyrządzenia szkody własnemu przedsiębiorstwu.

Jeżeli dłużnik nie jest w stanie spłacić swojego zadłużenia lub bezpodstawnie kwestionuje wystawione faktury, niezbędne jest przeprowadzenie stosownego postępowania przed sądem. W pierwszej kolejności należy spróbować uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, rzadziej - nakazowym. Jeżeli w pozwie o wydanie nakazu zapłaty przedstawimy wystarczająco wiarygodne argumenty, sąd wyda stosowny nakaz dla dłużnika na posiedzeniu niejawnym, bez wzywania do udziału w postępowaniu samych zainteresowanych. Nakaz zapłaty zostanie doręczony dłużnikowi (pozwanemu), który uprawniony jest wnieść sprzeciw (a w przypadku postępowania nakazowego – zarzuty) od wydanego orzeczenia. W takim przypadku nakaz zapłaty utraci moc, a sprawa zostanie skierowana do zwykłego rozpoznania, na rozprawie celem wydania wyroku. Często jednak dłużnik zdaje sobie sprawę z tego, że wniesienie sprzeciwu jest całkowicie pozbawione szans powodzenia i nie chcąc narażać się na konieczność zapłacenia dalszych odsetek, nie reaguje na wydany nakaz, który po uprawomocnieniu się i opatrzeniu klauzulą wykonalności, będzie podlegał egzekucji w postępowaniu prowadzonym przez komornika.

Pamiętać należy, że nie warto zwlekać ze złożeniem pozwu o wydanie nakazu zapłaty. W przypadku, gdy mamy do czynienia z dłużnikami w naprawdę złej kondycji finansowej, czas może mieć kluczowe znaczenie. Być może dzięki szybkiej reakcji, przy pomocy komornika, zdążymy uzyskać zaspokojenie z majątku dłużnika przed ogłoszeniem przez niego upadłości.

Przeprowadzenie postępowania o wydanie nakazu zapłaty zazwyczaj nie należy do skomplikowanych, jednak wymaga niezbędnej wiedzy prawnej i doświadczenia, które oferują współpracujący z nami radcowie prawni i adwokaci. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompleksową pomoc w odzyskaniu swoich należności w atrakcyjnej cenie.

Nasze usługi