Co grozi Przedsiębiorcy za brak regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną?

Tytułowy brak stanowi przejaw praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, który może spotkać się z wymierzeniem surowej sankcji ze strony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każdy Przedsiębiorca świadczący usługi elektroniczne musi posiadać i udostępniać stosowny regulamin, a Konsument powinien mieć możliwość zapoznać się jego treścią jeszcze przed zawarciem umowy.

Na skutek stosowania związanych ze sobą przepisów ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie konkurencji i konsumentów, wspomniany Prezes UOKiK może nałożyć na Przedsiębiorcę, działającego choćby nieumyślnie karę umowną w wysokości „…nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary”.

Odrębną kwestią są możliwe przykre konsekwencje z tytułu zawarcia w regulaminie świadczenia usług klauzul niedozwolonych. Z tego też względu Przedsiębiorca musi pamiętać nie tylko o tym, aby stosowny regulamin zamieścić w swojej witrynie, ale także by jego treść odpowiadała dynamicznie się zmieniającym wymogom prawa. Rejestr klauzul niedozwolonych stale się poszerza. Nawet jeżeli posiadany przez Ciebie regulamin był sporządzony przez profesjonalistę, warto poddać go okresowej, prewencyjnej kontroli. Jeżeli chcesz mieć gwarancję, że Twój regulamin jest zgodny z aktualnymi wymogami prawa, a Ty nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, poproś o konsultację jednego z prawników Galerii Prawnej.