Błąd Komornika nie musi Cię zrujnować.

W ostatnim czasie media co najmniej kilkukrotnie prezentowały rażące przypadki popełnienia błędów przez komorników, w trakcie wykonywania czynności zawodowych – dość wspomnieć tutaj głośną sprawę rolnika spod Mławy, któremu komornik bezzasadnie zajął ciągnik, uniemożliwiając w istocie prowadzenie działalności.

Nawet jeżeli terminowo spłacasz swoje zobowiązania, na skutek celowego działania nieprzychylnej Ci osoby, zwykłego nieporozumienia, czy zawinionego błędu ludzkiego, do Twoich drzwi może zapukać komornik. Powinieneś wiedzieć, że próby przedstawienia komornikowi Twojego punktu widzenia, choćby był on ze wszech miar wiarygodny, mogą okazać się bezskuteczne, a ochrony swoich praw będziesz musiał dochodzić w odrębnych postępowaniach i najprawdopodobniej, nie obędzie się tutaj bez udziału sądu.

Warto jednak mieć na uwadze, iż nawet jeśli staniesz się ofiarą niewłaściwych działań komornika i zostanie Ci wyrządzona szkoda, masz pełne prawo do jej naprawienia, czyli uzyskania odszkodowania. Każdy komornik obowiązany jest bowiem do zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody powstałe w trakcie wykonywania czynności egzekucyjnych, a co istotne, wraz z komornikiem odpowiedzialność solidarną wobec osoby poszkodowanej ponosi Skarb Państwa.

Pomimo, iż minimalna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za błędy komornika została wyceniona aż na 100.000 euro, jak to z ubezpieczeniami bywa, także tutaj mają miejsce pewne wyjątki-wyłączenia, utrudniające dochodzenie roszczeń.

Jeżeli stałeś się ofiarą bezprawnych działań ze strony komornika, pamiętaj, że uzyskanie odszkodowania jest procesem złożonym i skomplikowanym, zatem warto wesprzeć się tutaj wiedzą i doświadczeniem jednego z naszych prawników.